Terms of Use

Vilkår for bruk

Vilkår for bruk

Dette nettstedet er utviklet av Swedish Orphan Biovitrum AS (heretter kalt “Sobi”). Sobi tilbyr dette nettstedet, inkludert informasjon og materiale som er tilgjengelig på dette nettstedet, med forbehold om at du, brukeren, godtar disse bruksvilkårene. Les disse bruksvilkårene nøye før du begynner å bruke nettstedet. Ved å gå inn på eller bruke dette nettstedet, erkjenner du at du har lest, forstått og godtatt disse bruksvilkårene. Hvis du ikke godtar disse bruksvilkårene, må du avstå fra å bruke dette nettstedet. Din bruk av dette nettstedet er også underlagt Retningslinjene for personvern og Retningslinjene for informasjonskapsler.

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen og materialet på dette nettstedet er kun ment for generell informasjon. All medisinsk informasjon er kun for informasjonsformål og er ikke en erstatning for råd gitt av lege eller annet medisinsk fagpersonell. Råd bør søkes av helsepersonell om spesifikke spørsmål angående en medisinsk tilstand. Selv om Sobi gjør en rimelig innsats for å sikre at informasjonen og materialet på dette nettstedet er nøyaktig, fullstendig og oppdatert, gir det ingen garantier (uttrykkelig eller underforstått) om nøyaktigheten, påliteligheten, fullstendigheten eller aktualiteten til informasjonen, innholdet, programvaren, verktøyene eller lenkene gitt på eller gjennom bruk av nettstedet, eller på et hvilket som helst nettsted eller nettsteder som er tilknyttet dette nettstedet. Dette nettstedet og dets innhold leveres "som det er". Du anerkjenner og godtar at du påtar deg det fulle ansvaret for din bruk av dette nettstedet. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, fraskriver Sobi seg uttrykkelig ethvert ansvar for direkte, indirekte, tilfeldige, følgeskader eller på annen måte spesielle skader, tap eller personlig skade som følge av bruk, manglende evne til å bruke eller å stole på nevnte informasjon eller materiale. Sobi kan når som helst og uten forvarsel gjøre endringer i informasjonen og materialet som er inkludert på dette nettstedet.

Hyperkoblinger

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre uavhengige nettsteder som vedlikeholdes av tredjeparter Sobi ikke har kontroll over. Alle lenker leveres utelukkende som en tjeneste for våre besøkende, og Sobi har ikke ansvar for innholdet på slike tredjeparts nettsteder. Lenker og besøk til andre nettsteder via Sobis nettsted gjøres derfor på egen risiko.

Opphavsrett

Alt innholdet på dette nettstedet (inkludert, uten begrensning, tekst, bilder og grafer) er beskyttet av opphavsrett og er den eksklusive eiendommen til Sobi eller deres lisensgivere. Informasjon og materiale kan bare fås tilgang til, kopieres og lastes ned for din egen ikke-kommersielle bruk. All annen bruk, inkludert, men ikke begrenset til, reproduksjon, modifisering, distribusjon, overføring eller salg av, lisensiering eller publisering av informasjon eller materiale fra dette nettstedet, helt eller delvis, er uttrykkelig forbudt.

Varemerker

Alle varemerker, logotyper og designobjekter på nettstedet er registrerte eller uregistrerte varemerker og den eksklusive eiendommen til Sobi, deres lisensgivere eller andre tredjeparter. Det er forbudt å bruke, laste ned, kopiere eller distribuere varemerker, logotyper og designobjekter i enhver form uten eierens forutgående skriftlige tillatelse.

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gjøre det mulig for Sobi å samle inn informasjon om brukerens bruk av nettstedet. Informasjonskapsler er små informasjonsbiter som er lagret i historikken til brukerens nettleser. Sobi bruker ikke informasjonskapsler til andre formål enn de som er beskrevet i delen kalt Bruk av informasjonskapsler. Les mer om Sobis bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet i Retningslinjene for informasjonskapsler.

Retningslinjer for personvern

Sobi kan, under forutsetning av vår legitime interesse for å gjøre det mulig for brukere å få tilgang til nettstedet, kan Sobi samle inn, bruke og lagre forskjellige typer personlig identifiserbar informasjon som navn, IP-adresser, e-postadresser og annen teknologi på enhetene som brukes til å få tilgang til nettstedet. Sobi vil bare bruke brukerens personlige informasjon for det formålet de samles inn til, inkludert blant annet for å muliggjøre tilgang og bruk av nettstedet. Les mer om behandlingen av personopplysningene dine i Retningslinjene for personvern.

Gjeldende lov

Disse bruksvilkårene er underlagt lovgivningen i Norge. 

Kontakt

Du kan kontakte Sobi ved å sende en e-post til mail.no@sobi.com