arbeide

Hvis du kan drømme om det, kan du også gjøre det

Hvis du kan drømme om det, kan du også gjøre det

«Hva har du lyst til å gjøre når du blir stor?» var noe vi alle ble spurt om da vi var barn. Og selv om det ikke er helt realistisk for noen som lever med hemofili å bli astronaut eller brannmann, så er det massevis av andre muligheter i dag som ikke fantes den gang.

Vi kan takke moderne medisin for utviklingen innenfor hemofilibehandling og det store utvalget av karrieremuligheter som er mulig i dag. Hvis du hadde hemofili i gamle dager, måtte du leve med jevnlige uforutsigelige blødninger og perioder med sykehusopphold, som igjen virket negativt på mulige karriereveier. Forståelig nok førte dette til at mange skjulte sin tilstand. I dag har vi en helt annen situasjon – med massevis av muligheter!

Skal jeg fortelle det eller ikke?

Skal du begynne i ny jobb? Du tenker kanskje på om du skal fortelle arbeidsgiver at du lever med hemofili. Vel, den gode nyheten er at det er helt opp til deg.  

Hvis du lever med en mild form for hemofili og vet at den ikke vil påvirke arbeidet ditt, er det mulig du velger å holde det for deg selv i begynnelsen. Når du er har vært der en stund, er det mulig du er klar til å fortelle dine kolleger om tilstanden din og hva det innebærer for deg.

Hvis du mener at hemofilien kan forstyrre deg i din nye jobb, kan det være aktuelt å vurdere om det er den riktige jobben for deg. Det kan være en god idé  snakke om det med ditt behandlingsteam, som kan gi råd og støtte deg når du skal ta en beslutning.

arbeide

text

Hva er mine rettigheter?

Først det viktigste: Det er ulovlig for arbeidsgiver å diskriminere deg fordi du har hemofili.

Personalet som rekrutterer spør noen ganger om helse og uførhet, men det er bare for å vurdere om det er mulig for deg å gjennomføre de oppgavene som er nødvendig i stillingen. Så hvis du søker på en stilling i et kundesenter, bør det ikke være nødvendig å svare på spørsmål om tilstanden din. I enkelte land er det ikke tillatt for arbeidsgiver å spørre om du har en uførhet, og du er ikke forpliktet til å fortelle dem noe om din hemofili (hvis det ikke direkte påvirker jobben du skal gjøre).

Fordi rettigheter og regelverk varierer fra land til land, bør du sørge for at du kjenner regelverket der du bor.

Hva er mine muligheter?

Forebyggende behandlingsmuligheter, som profylakse, åpner i dag opp for karrieremuligheter for mennesker med hemofili innenfor byggebransjen og arbeid med tunge maskiner – områder som tidligere aldri ble vurdert som mulige. Utviklingen innenfor behandling av hemofili har også banet veien for mange nye karriereveier og arbeidsmiljøer som tidligere var stengte.

Dette er en god og flott utvikling. Men husk at en medisinsk tilstand som hemofili stadig innebærer en risiko. Enkelte karriereveier, som å arbeide i politiet eller brannvesenet, er fortsatt ikke mulig, men hvis den potensielle faren håndteres på en god måte, bør de fleste yrkesveier stå åpne for deg og her setter kun fantasien grenser.

Med et åpent sinn og litt hjelp fra ditt nettverk, er det mer enn mulig for deg å få drømmejobben.

arbeide

 

NP-24445