image

  

  

Liberate Life – Living Life Beyond Haemophilia er Sobis visjon, og et utrykk for vårt ønske om å bidra til å gjøre en betydningsfull forskjell for de som lever med sjeldne sykdommer. Visjonen bygger på vår målsetting om å være med på å oppmuntre og fremme positiv forandring samt å skape bedre forutsetninger for personer med hemofili, slik at de kan leve livet sitt fullt ut.
Liberate Life gjenspeiler vårt langsiktige arbeide overfor alle med hemofili, deres familiemedlemmer og venner samt alle innen helsevesenet som tar seg av dem.

Vi er klare til å se på hemofili med nye øyne. Er du?

Joint Health Programme

Å være fysisk aktiv er noe av det beste du – og alle andre – kan gjøre for å ha det bra. For alle som lever med hemofili bidrar aktivitet til å bevare og beskytte leddene og gjøre dem mer stabile, sterke og bevegelige, i tillegg til å opprettholde en sunn vekt.
Derfor har vi laget fire superkorte videoer med et utvalg av øvelser. Det tar ikke mer enn 5 minutter å se en video.

Liberate Life text and pictures

text

Sommeren 2018 startet vi et prosjekt, som hadde til hensikt å gi oss bedre innsikt og forståelse for de utfordringer, drømmer, mål og behov, samt adferdsmønstre og oppfatninger de som lever med hemofili har. For å få kunnskap om dette gjennomførte vi en omfattende etnografisk undersøkelse i hele Europa hvor vi fulgte noen helt alminnelige mennesker med hemofili og deres familier, samt at vi snakket med leger, sykepleiere og andre eksperter.


Det er kunnskapen vi tilegnet oss fra dette prosjektet som inspirerte oss og som ligger til grunn for visjonen Liberate Life - Living Life Beyond Haemophilia.
Vi vil fortsette vårt arbeid for å forbedre behandlingen ytterligere, samle kunnskap og erfaringer, og sikre nødvendige tiltak for å oppfylle visjonen.

Liberate Life

Vi har alle kommet til verden med helt forskjellige forutsetninger, drømmer, evner og muligheter. Hva skjer når du lar drømmene og din indre drivkraft avgjøre hva som er mulig? Hva skjer når du finner din indre styrke, og bruker den?

“Liberate Life” betyr forskjellige ting for forskjellige mennesker. Hva betyr det for deg?

Vi inviterer deg til å bli med på å inspirere og utdanne andre, som berøres av hemofili,
om de mange mulighetene som finnes.

Hvordan kan vi inspirere deg?

Alternativer
Poll

Mennesker med hemofili skal kunne leve et liv fullt av muligheter. Det tror vi på, det jobber vi for og det vil vi snart vise ved å dele flere personlige historier fra det virkelige liv. Vi gleder oss til å ønske deg velkommen på vår Liberate Life reise. I mellomtiden kan du finne mer informasjon om det å leve med hemofili på vår andre hjemmeside her.

 

NP-19176